5,1 L

Källvatten i 5,1 L kanister finns i följande modell:

Kanister
Lahti Design

Vår klassiska kanistermodell är praktisk i olika situationer.
Kanistern är försedd med handtag.

Back to Top