Tillbehör

Polar Spring källvatten kan även serveras med hjälp av följande tillbehör:

Källvattenautomat
Källvattenautomat

Handpump
Handpump

Back to Top