EU

Polar Spring Oy har investerat i en ny glasbuteljlinje. Linjen körs igång i september 2018. Källvatten från PolarSpring källan fås i 0,33 och 0,75 liters glasflaskor. Vi kommer att producera även kolsyrat vatten i nämnda flaskstorlekar.

EU har beviljat investeringsstöd för den nya produktionslinjen.

En artikel på finska:

Hämeenraitti:
Veden Vienti Vaatii Tehokkuutta – 28.08.2018

Back to Top